Plánovaný vrh O máme nakryto

plánovaný porod 25.9.2018 


  • DAM: Multi. Ch.Blaylock Is Magicx

  • SIR: ICH. Multi Ch. Draco white Star of Rainbowland


  • máme nakryto- plánovaný porod 25.9.2018 

Plánovaný vrh P

  • DAM: Multi. Ch.Berenica Hajan Polonia


  • SIR: ICH. Multi Ch. Hugo Boss Boltres


;+Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .