Celostátní speciální výstava kníračů Pardubice 21. 6. 2014