17.6.2021 se narodil vrh V.

(litter V. was born 17.6.2021)


1 holčička

(1  girl)


Otec/ Father - Osmany Shadow White de Pepa                                           potomek: Valkýra Petr Shadow White de Pepa

                                                                                                                              

Matka / Mother- Eris Vašata

Košík

Košík je prázdný.