Celostátní výstava psů CANISBB Bánská Bystrica 2. 5. 2010