30.8.2021 se narodil vrh X.

(litter X. was born 31.8.2021)Rodiče/PARENTS:


Potomek/AWARD:

chlapeček:
Xaver - Púchov - Horné Kočkovc, SK